Připravte se na BREXIT! (odborný seminář)

Odchod Velké Británie z Evropské unie. Jaké budou důsledky BREXITu ve vztahu k podmínkám prováděných přeprav zboží i osob? Jaké celní procedury a daňové povinnosti nás čekají?

Brexit

Pro koho je kurz určen?

  • konzultační seminář
  • všem dopravcům, kteří obchodují s Velkou Británií

Co se na kurzu dozvím?

1)  PŘÍSTUP K TRHU SILNIČNÍ DOPRAVY PO VYSTOUPENÍ VB Z EU

  • vztah mezi Velkou Británií a ČR, resp. EU
  • požadované doklady a dokumenty při provádění silniční dopravy do Velké Británie
  • realizace přeprav nákladů a osob
  • podmínky vstupu prázdných vozidel
  • zvláštní podmínky pro přepravy na území Velké Británie, tj. kabotáž nebo místní výlety

2) CELNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY BREXITu

  • celní náležitosti v případě řádného odchodu z EU a v případě divokého odchodu bez dohody
  • důsledky BREXITu na evidenci a odvody spotřební daně

3) DISKUSE

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop