Pracovní doba řidičů linkových autobusů (odborný seminář)

Speciality v pracovní době řidičů autobusových linek do 50ti km a MHD.

MHD bus
  • působnost předpisu pro dobu řízení a dobu odpočinku - vyhl. č. 478/2000 Sb.
  • působnost předpisu pro plánování a evidenci pracovní doby - zákoník práce
  • výklad součástí pracovní doby řidiče, délka směny v případě práce v noční době
  • podrobný rozbor situace „čekání mezi spoji" a dělené směny, aktuální judikatura, návaznost na odměňování řidičů
  • požadavky kontrolních orgánů, hledisko dopravního úřadu a stanovisko SÚIP

Podrobný popis školení

Seminář reaguje na aktuální situaci při evidenci pracovní doby řidičů autobusů na linkách do 50ti km a v MHD. Podrobně je probírána otázka „čekání mezi spoji" a dělené směny. Seminář obsahuje aktuální východiska pro evidenci pracovní doby a následné odměňování řidičů. Současně je analyzováno hledisko Státního úřadu inspekce práce.

Je určen pracovníkům všech autobusových firem, které zajišťují dopravní obslužnost. V programu semináře jsou důležité informace jak pro majitele firem, tak vedoucí i provozní pracovníky.

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop