Pracovní doba a přesčasy řidičů (odborný seminář)

Využijte všech zdrojů ke správné evidenci pracovní doby vašich řidičů!

 • právní předpisy upravující pracovní dobu řidičů, jejich vztah a návaznosti
 • pracovní doba, rozvrhování pracovní doby, délka směny
 • práce přesčas
 • pracovní pohotovost
 • doby odpočinku
 • přestávky v práci
 • evidence pracovní doby, povinný obsah, možné formy, příklady
 • pracovní doba na pracovní cestě
 • kontroly, kontrolní orgány

Podrobný popis školení

Pracovní seminář/workshop zaměřený na praktické provádění evidence pracovní doby řidičů. Určený pracovníkům, kteří kontrolují záznamy doby řízení odpočinku řidičů, zpracovávají evidenci pracovní doby, připravují podklady pro mzdy řidičů, případně za tyto činnosti zodpovídají. Účelem semináře je vysvětlit působnost jednotlivých sociálních předpisů, zejména nařízení č. 561/2006 EU a Zákoníku práce, resp. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., vzájemnou provázanost těchto předpisů a působnost příslušných kontrolních orgánů, zejména SÚIP. Součástí semináře je praktické vysvětlení nebo příklady evidence pracovní doby ve smyslu jednotlivých aktivit (běžná pracovní doba, noční práce, přesčasy, týdenní pracovní doba, bezpečnostní přestávky a přestávky na oddych a jídlo apod.).

Právní předpisy upravující pracovní dobu řidičů, jejich vztah a návaznosti:
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • směrnice EP a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby
 • nařízení vlády 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
 • směrnice EP a Rady 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
 • nařízení EP a Rady (ES) 561/2006) o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, dohoda AETR
 • nařízení Rady EHS 3821/85, resp. 165/2014 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky


Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
25.05.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Brno 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
27.07.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Hradec Králové 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
05.10.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Liberec 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
12.10.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů České Budějovice 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
19.10.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Hradec Králové 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
21.11.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Praha 4 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
12.12.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Plzeň 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop