Práce s daty řidičů (odborný seminář)

Právní rámec pro používání digitálních tachografů

Kurz je orientován na povinnosti dopravců vyplývající z legislativy upravující oblast sledování a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a karet řidičů, tedy z povinné evidence vozidel a řidičů. Je určen zejm. pracovníkům v ekonomických pozicích a středního článku řízení v dopravních firmách.

 

Co se na kurzu dozvím?

  • výklad nařízení č. 165/2014 EU o tachografech a nařízení č. 799/2016 EU
  • administrace správného vedení evidence vozidel a řidičů
  • interpretace dat z evidence vozidel a řidičů
  • výkaznictví a jejich příprava pro kontrolní orgány
  • ekonomika plánování pracovních režimů řidičů
  • chybování v evidenci vozidel a řidičů

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
24.01.2019 Práce s daty řidičů N/A 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
07.03.2019 Práce s daty řidičů Ústí nad Labem 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
09.05.2019 Práce s daty řidičů Liberec 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
11.07.2019 Práce s daty řidičů N/A 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
05.09.2019 Práce s daty řidičů Ústí nad Labem 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
05.11.2019 Práce s daty řidičů Liberec 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop