Pojistné události a odpovědnost dopravce (workshop)

Když je vyplaceno pojistné plnění, je pojistná smlouva opravdu pojistkou.

Pojistné události a odpovědnost dopravce

Všichni známe pořekadlo “Neštěstí nechodí po horách, ale …“ A za současné situace v intenzívním silničním provozu, v nedostatku kapacit na trhu práce řidičů, u napjatých smluvních vztahů se zákazníky a v dalších každodenních příbězích je množství rizik vzniku nějaké škody víc než dost.

Tomu odpovídá i nabídka povinných i nepovinných pojistných služeb, různé bonusy pojišťoven, balíčky produktů. Bohužel se ale stále poměrně často setkáváme s případy, kdy má dojít k pojistnému plnění a dopravce je rozčarován krácením částky či výlukou z pojistky. Musí pak sáhnout do vlastních zdrojů. Nebo nastanou případy, které se řeší v soudní síni.

U vozidla je potřeba stále počítat, že může dojít k poškození jak vlastního auta, tak i přepravovaného zboží a samozřejmě i cizích vozidel či majetku. Pokud pak dojde k nějaké události v zahraničí, náklady mohou být enormní. Policie má zpravidla pravomoc nařídit odtah místní asistenční službou. Když navíc řidič potřebuje lékařské ošetření, mohou vyvstat nezanedbatelné neočekávané výdaje.
Na dobročinnost pojišťovny, ať už je to kterákoli, nelze spoléhat. I tyto instituce mají svá ekonomická pravidla a je zcela přirozené, že se snaží vyplacení náhrady škody eliminovat na nezbytné minimum. Je ovšem nutné si být vědom svých práv, být schopen využít případné pomoci kvalifikovaného makléře a svých nároků se po právu domoci.

Proto jsme připravili seminář, či spíše workshop, se zkušenými likvidátory, kteří vám mohou pomoci:

  • zorientovat se v nabídce pojistných produktů
  • zjistit, na co si dát pozor při uzavírání pojistných smluv
  • jak se vyvarovat omylů v případě škod a hledání viníka
  • jak se domoci pojistného plnění v maximální výši

Workshop není určen k výkladu zákonů o odpovědnosti za škodu, způsobenou vozidlem nebo paragrafů občanského zákoníku. Ale jedná se o vysvětlení praktických příkladů, kdy došlo ke škodným událostem a jakým způsobem byly řešeny.

Jen pro ilustraci

Dopravní nehoda návěsové soupravy ve Francii, způsobená defektem. Havarijně byla ale pojištěna jen návěsová část soupravy. Jak se vlastně v takovém případě postupuje při likvidaci a jaké bylo plnění? Máte-li podobný přístup u pojištění tahačů a návěsů, můžete si upřesnit možné důsledky.

Zranění řidiče ve Velké Británii znamenalo odvoz záchrankou do nemocnice a vyúčtování příslušného paušálu. Došlo k tomu při nehodě, kdy bylo poškozeno více vozidel. Co a z jakých pojistek bylo možno uhradit? To je třeba postupně rozklíčovat.

Samostatná kapitola je pojištění odpovědnosti dopravce. Škody na nákladu nejsou bohužel nijak výjimečné z různých příčin. Určitě si vybavíte hned několik příhod z D1, kdy náklad „vypochodoval“ při nehodě z návěsu nebo dokonce úplně shořel. Co by měl řidič dle svých možností všechno udělat, aby pojišťovna neodmítla plnění proplatit? Každá drobnost může hrát významnou roli.

Není nutno si připomínat, že řešení škod může zásadně ovlivnit hospodaření firmy. Pokud naším workshopem přispějeme k vylepšení bilance dopravců, budeme i my spokojeni.

 

Vyberte si z několika termínů a i míst konání

 

Zveřejněno dne: 12. září 2017 |  Autor: Mgr. Vladimír Kydlíček, vedoucí školicího střediska

E-shop