Pohledávky (odborný seminář)

  • charakteristika pohledávek, jejich vznik a zánik (vymezení pohledávek v občanském a obchodním zákoníku, změna obsahu, zánik a promlčení pohledávek)
  • formy zajištění pohledávek (zálohy, smluvní pokuty, právní úprava zástavního práva, rejstřík zástav, ručení, bankovní záruka, uznání závazku, smlouva o převzetí dluhu)
  • pohledávky (postoupení pohledávky, postoupení pohledávky v souvislosti s prodejem a nájmem podniku, mimosoudní vymáhání pohledávek, soudní řízení, výkon rozhodnutí, vymáhání pohledávek podle exekučního řádu, insolventní řízení)
  • vzory písemností a úkonů

 

Podrobný popis školení

Při provozování silniční dopravy je leckdy těžší se domoci platby za vykonanou službu, než samotnou službu realizovat. Pohledávky za věřiteli po lhůtě splatnosti jsou pak významným faktorem, který ovlivňuje ekonomickou výkonnost dopravní firmy. Zvláště v době, kdy se mnoho dopravních firem ekonomicky pohybuje na hranici rentability, může pohledávkami narušené cash-flow vést až k finančnímu kolapsu firmy. Ne všichni neplatící zákazníci jsou podvodníci a proto je potřeba volit vhodné postupy při domáhání se oprávněných nároků na finanční vyrovnání. Tématem k zamyšlení jsou též způsoby omezení rizik vzniku problematických pohledávek. Seminář se věnuje také postavení věřitelů, komunikaci s dlužníkem, typům vhodných a nevhodných postupů.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
16.05.2017 Pohledávky Jičín 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop