Obchodní vztahy (odborný seminář)

podrobně je objasněna působnost Nového občanského zákoníku a Úmluvy CMR

  • legislativní rámec obecných obchodních vztahů, Nový občanský zákoník, mezinárodní obchodní právo
  • principy dodacích podmínek INCOTERMS 2010
  • základní podmínky přístupu k trhu
  • smluvní vztahy v silniční dopravě, Úmluva CMR
  • všeobecné přepravní podmínky
  • pojištění a řešení pojistných událostí
  • řešení sporů

Podrobný popis školení

Předpokladem nejen spolehlivého provedení přepravy, ale také bezproblémového řešení neočekávaných událostí či případných škod je především správně a důsledně uzavřená přepravní smlouva. Seminář je určen všem, kteří mají co do činění s různými formami obchodního vztahu v dopravě, zejména silniční. Objasňuje obecné principy a legislativní východiska uzavření obchodu a význam nastavení a dodržování dodacích a přepravních podmínek.
Podrobně je objasněna působnost Nového občanského zákoníku a Úmluvy CMR. S ohledem na praktické důsledky je vysvětlen význam vyplňování přepravního dokladu, zvláště nákladního listu CMR. Rozebírány jsou případy odpovědnosti jednotlivých smluvních stran, řešení pojistných událostí z tohoto pohledu a případné důsledky soudních nebo mimosoudních sporů. V přímé souvislosti seminář nabízí příklady uplatnění Všeobecných přepravních podmínek ČESMAD BOHEMIA.

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop