Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství (odborný kurz)

Speciální výklad § 69 s rozborem různých situací

Podrobné informace

§ 69 ve znění po novele k 1.7.2017, v návaznosti na Judikát Soudního dvora Evropské Unie ze dne 29.6.2017 k této problematice

u přepravy při vývozu a dovozu, zajišťované pomocí dalších dopravců, služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz, smluvním závazkům, důkazním prostředkům apod., za účelem uznání osvobozených plnění

Co se na kurzu dozvím?

  • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
  • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
  • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
  • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
  • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
  • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
  • co si představit pod přepravou subdodávkou
  • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
  • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
  • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

Kdo bude přednášet?

JUDr. Svatopluk Galočík

 

Termín: 18.01.2018
Začátek školení: 9:00 hod.
Místo konání: ČESMAD BOHEMIA uč.1, Ústí nad Labem, U Trati 10, 40001, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Ústí nad Labem

tel.: 475209102
fax: 475214446
E-mail: skoleni.usti@cesmad.com
Cena: 3 490 Kč (s DPH 4 223 Kč) Zeptejte se nás
Cena pro členy: 2 883 Kč (s DPH 3 488 Kč) Přihlásit se

E-shop