Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství (odborný kurz)

Speciální výklad § 69 s rozborem různých situací

§ 69 ve znění po novele k 1.7.2017, v návaznosti na Judikát Soudního dvora Evropské Unie ze dne 29.6.2017 k této problematice

u přepravy při vývozu a dovozu, zajišťované pomocí dalších dopravců, služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz, smluvním závazkům, důkazním prostředkům apod., za účelem uznání osvobozených plnění

Co se na kurzu dozvím?

  • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
  • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
  • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
  • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
  • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
  • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
  • co si představit pod přepravou subdodávkou
  • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
  • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
  • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

Kdo bude přednášet?

JUDr. Svatopluk Galočík

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
12.07.2018 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství Ústí nad Labem 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
26.07.2018 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství Mladá Boleslav 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
13.09.2018 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství Liberec 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
08.01.2019 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství Ústí nad Labem 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
22.01.2019 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství Mladá Boleslav 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop