Konec volného trhu pro silniční dopravu v EU?

KONFERENCE, společenská událost

kamion

Obsah je zaměřen na situaci v silniční dopravě, ale osobnostmi a tématy přesahuje rámec oboru

  • Členské státy EU při prosazování směrnice o vysílání pracovníků zavádějí předpisy o minimální mzdě a vztahují je i na řidiče v mezinárodní silniční dopravě.
  • Po 13-ti letech členství ČR v Evropské unii dochází ke snahám západních zemí o ochranu svých trhů a doprava není výjimkou. Je tak ohrožován volný trh a omezován volný pohyb zboží a osob v EU. Kromě toho se objevují i další protekcionistická opatření, jako je omezování čerpání odpočinku v kabinách vozidel nebo tlak na zpřísnění kabotáže.
  • V roce 2017 by měl být Evropskou komisí představen Silniční balíček, kde se sejdou ambice zemí z obou částí EU, která se jednoznačně štěpí.
  • Máme šanci toto dění ovlivnit? Děláme pro to dost? Má Česká republika vůbec nějakou sílu v orgánech EU? Čas kvapí..


Pozvání přijali

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu za ANO, stínová zpravodajka návrhu zprávy o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

  • revize směrnice EU o vysílání pracovníků a její důsledky pro volný pohyb služeb, stav vyjednávání, prosazování zájmů České republiky v prostředí Evropského parlamentu a poslaneckých frakcích, pozice českých zástupců v Bruselu, vliv ČR a možní spojenci, resp. odpůrci, nálada mezi europoslanci, evropská perspektiva

Jan Němec, zástupce generálního delegáta IRU při Evropské unii

  • postoj a aktivity Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, názory ostatních členských asociací, východ x západ, komunikace s Evropskou komisí, pozice evropských odborů ETF, Silniční balíček - návrhy jednotlivých opatření a možné důsledky (vysílání pracovníků, kabotáž, odpočinek ve vozidle, návraty domů, letter-boxy, ...)

Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy České republiky

  • stanovisko a aktivity české státní správy, koordinace s ostatními členskými státy, ochrana zájmů českých dopravců, pozice ministerstva dopravy k návrhu Silničního balíčku

Vladimír Starosta, prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA

  • dopad protekcionistických opatření v praxi dopravní firmy, postoj zákazníků, obchodní a ekonomické konsekvence, oficiální pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA, snaha o dohodu v rámci sektoru silniční dopravy, hledání a návrh kompromisu

Vojtěch Hromíř, generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA

 

Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka a vedoucí odboru legislativy

  • MiLoG, Macron, LSD-BG.. uplatňování zákonů o minimální mzdě v Německu, Francii, Rakousku, Itálii a dalších zemích, požadavky na dopravce, legislativní zakotvení národních zákonů, postihy, další projevy protekcionismu západních členských zemí EU, aktivity Sdružení ČESMAD BOHEMIA proti nim

program konference

8.30 - 9.00 registrace
9.00 - 9.15 uvítání (V. Hromíř)
9.15 - 12.30 hlavní program (J. Medveď, M. Dlabajová, V. Starosta, J. Němec, L. Němec) + coffe break
12.30 - 13.00 diskuse + raut

Kapacita omezena na 150 míst, registrujte se včas!

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop