GDPR v autobusové dopravě (odborný kurz)

General Data Protection Regulation

Podrobné informace

stoh


Pro koho je kurz určen?

  • osobám na pozicích, kde řeší nebo rozhodují o zpracování a uchování údajů, zejména o zaměstnancích – řidičích a zákaznících. Jedná se o úvod do oblasti působnosti předpisů o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR
     

Co se na kurzu dozvím?

  • co vyžadují nové předpisy o ochraně osobních údajů sa jaké důsledky z toho vyplývají pro dopravní firmu
  • kterých údajů a osob se předpisy týkají
  • jaké jsou specifika v případě řidičů s ohledem na jejich pohyb v zahraničí
  • v případě nepravidelné autobusové dopravy záznamy o cestujících
  • v případě pravidelné přepravy osob data držitelů různých karet, slevových jízdenek, údaje předplatitelů apod.
  • některé další okolnosti související s poskatováním služeb v oboru přepravy osob
  • doporučení možných technických řešení a opatření v rámci firmy


Evropská norma je už právně platná, její účinnost je od 25. 5. 2018.

 

neplatný termín

E-shop