Provoz nákladní dopravy (manažerské školení)

Akademie silniční dopravy, BLOK 4N - provozní podmínky výhradně silniční nákladní dopravy

Podrobné informace

Celniweb_1


1. den: Smluvní vztahy v dopravě

  • Přepravní a zasilatelské smlouvy, Úmluva CMR, nákladní list CMR, Odpovědnost za přepravu, pojištění, řešení sporů

2. den: Zvláštní druhy dopravy, celní režimy

  • Nadměrné přepravy, Přeprava nebezpečných věcí dle dohody ADR, Přepravy pod kontrolovanou nebo řízenou teplotou, Specifika přeprav potravin, krmiv, zvířat, odpadů, Omezení provozu nákladních vozidel (zákazy jízd)
  • Celní předpisy a režim celního dohledu, Úmluva TIR, karnety TIR, Celní procedury


První den obsahuje dva samostatné semináře: jeden vysvětluje smluvní vztahy při přepravě nákladů a druhý celní záležitosti a procedury.

Druhý den obsahuje výklad podmínek zvláštních druhů přeprav, legislativní omezení provozu některých druhů vozidel, specifické podmínky provozu nákladních silničních vozidel v návaznosti na dopravní a technické předpisy a základní pojmy z oboru logistiky.
Samostatná lekce je věnována ekonomickým nákladům, tvorbě cen v nákladní dopravě a možnostem snižování nákladů.

V případě absolvování všech bloků je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat certifikát Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.

neplatný termín

E-shop