Právo a ekonomika (manažerské školení)

Akademie silniční dopravy, BLOK 3

Podrobné informace

Pravniminimumweb

1. den: Právní rámec ČR pro podnikání

  • Živnostenský zákon, Zákoník práce, obchodní právo, pracovně-právní vztahy

2. den: Ekonomika dopravní firmy, ceny a náklady

  • základní principy podnikání, finanční funkce v podniku, zásady pro vedení finančního účetnictví, rozvaha: kapitál a aktiva (majetek), hospodářský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát, základy finanční analýzy, financování podniku a řízení jeho platební schopnosti
  • Cenová politika, poplatky a daně v ČR a EU, Analýza nákladů, nákladové indexy, optimalizace nákladů

 

Každý řídící pracovník v dopravní firmě, ať již na pozici středního, či vrcholového managementu, by měl mít přehled o základních právních normách, upravujících oblast podnikání.

První část tohoto kurzu je proto věnována obecnému přehledu o základních právních normách ČR pro tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání; pracovní právo - Zákoník práce; občanské právo, obchodní právo - Občanský zákoník ; řešení pohledávek v praxi, soudní řízení - Občanský soudní řád).

Pro správná řídící rozhodnutí je nutné rozumět zásadám finančního řízení, ekonomickým pojmům a vztahům, umět shromáždit, analyzovat a interpretovat data.

V případě absolvování všech bloků je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat certifikát Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.

Termín: 06.11.2018 - 07.11.2018
Začátek školení: 10:00 hod.
Místo konání: ČESMAD BOHEMIA, uč. 2.06, Ostrava, Na Obvodu 3012/19, 70300, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Školící středisko

tel.: 241040108
fax: 241040180
E-mail: skoleni@cesmad.com
Cena: 6 000 Kč (s DPH 7 260 Kč) Zeptejte se nás
Cena pro členy: 5 000 Kč (s DPH 6 050 Kč) Přihlásit se

E-shop