Právo a ekonomika (manažerské školení)

Akademie silniční dopravy, BLOK 3

Pravniminimumweb

1. den: Právní rámec ČR pro podnikání

  • Živnostenský zákon, Zákoník práce, obchodní právo, pracovně-právní vztahy

2. den: Ekonomika dopravní firmy, ceny a náklady

  • základní principy podnikání, finanční funkce v podniku, zásady pro vedení finančního účetnictví, rozvaha: kapitál a aktiva (majetek), hospodářský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát, základy finanční analýzy, financování podniku a řízení jeho platební schopnosti
  • Cenová politika, poplatky a daně v ČR a EU, Analýza nákladů, nákladové indexy, optimalizace nákladů

 

Podrobný popis školení

Každý řídící pracovník v dopravní firmě, ať již na pozici středního, či vrcholového managementu, by měl mít přehled o základních právních normách, upravujících oblast podnikání.

První část tohoto kurzu je proto věnována obecnému přehledu o základních právních normách ČR pro tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání; pracovní právo - Zákoník práce; občanské právo, obchodní právo - Občanský zákoník ; řešení pohledávek v praxi, soudní řízení - Občanský soudní řád).

Pro správná řídící rozhodnutí je nutné rozumět zásadám finančního řízení, ekonomickým pojmům a vztahům, umět shromáždit, analyzovat a interpretovat data.

V případě absolvování všech bloků je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat certifikát Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
06.11.2018 BLOK 3: Právo a ekonomika Ostrava 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop