Legislativa silniční dopravy (manažerské školení)

Akademie silniční dopravy, BLOK 2

Legislativaweb_1

1. den: Legislativa silniční dopravy, technická základna

  • nařízení a směrnice ES pro přístup k povolání silničního dopravce, zákon o silniční dopravě, podmínky provozování mezinárodní silniční dopravy, povinnosti silničního dopravce a podnikatele v silniční dopravě

2. den: Sociální předpisy v dopravě, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů, působnosti nařízení 561/2006 EU a (EHS) 3821/85, limity doby řízení a odpočinku, pracovní doba řidičů, kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení předpisů

 

Podrobný popis školení

Provozování silniční dopravy, zejména mezinárodní, znamená splnění legislativních podmínek přístupu na trh a k povolání.

Předmětem první části kurzu je vysvětlení odpovídajících aktuálně platných nařízení a směrnic EU, zákona o silniční dopravě a prováděcích předpisů s ohledem na získání koncese, Eurolicence a provozování silniční dopravy mimo EU. Návazně jsou pak popsány přepravní doklady.

Stěžejní oblastí povinností silničního dopravce je plnění požadavků sociálních předpisů, tzn. dodržování limitů doby řízení a odpočinku řidičů, vedení a vyhodnocování záznamů činností řidičů, používání záznamového zařízení (tachografu) a dodržování zákoníku práce. Kurz objasňuje požadavky orgánů státního odborného dozoru a inspektorátu práce. Z praktického hlediska jsou popsána nejčastější porušení stanovených předpisů.

V případě absolvování všech bloků je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat certifikát Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
23.10.2018 BLOK 2: Legislativa silniční dopravy Ostrava 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop