Řízení a marketing dopravní firmy (manažerské školení)

Akademie silniční dopravy, BLOK 1

Rizeniweb

1. den: Řízení dopravní firmy

  • základní principy řízení firmy, řízení lidských zdrojů, podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků

2. den: Marketing v dopravě

  • aplikace marketingu v dopravě, marketingový plán, marketingové analýzy a strategie, marketingový mix

 

Podrobný popis školení

Kurz kombinuje dvě základní manažerské disciplíny - řízení lidských zdrojů a marketing.

S řízením lidí se zcela samozřejmě setkává každý vedoucí pracovník. V dnešní době se na lidský potenciál firmy hledí jako na jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti firmy, protože každá firma si může klást pouze tak vysoké cíle, na jaké stačí její lidé. V jedné části kurzu se naučíte základy této manažerské disciplíny, které vám pomohou posunout vaši firmu opět o krůček vpřed.

Náplní druhé části kurzu jsou základní principy moderního marketingu. Existují základní marketingová témata, jako je marketingový mix, plán, segmentace, apod., která by měl znát každý manažer. V obou případech je výuka orientována na specifika dopravních firem.

V případě absolvování všech bloků je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat certifikát Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
02.10.2018 BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy Ostrava 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop