Analogový a digitální tachograf v dopravě (odborný seminář)

Ekonomické a právní souvislosti používání tachografu

Kurz je orientován zejména na pracovníky střední středního článku řízení v dopravní firmě. Obsahově je zaměřen na legislativu spojenou s tachografy a z ní vyplývajících povinností dopravce a řidiče, roli a pravomoc kontrolních orgánů dohlížejících na dodržování zákona.

Co se na kurzu dozvím?

  • výklad nařízení č. 165/2014 EU o tachografech a nařízení č. 799/2016 EU
  • přenos dat z karet a jeho bezpečnost v právním kontextu
  • pravidla a předpisy pro situace poruch či závad přístroje nebo karty řidiče?
  • zvláštní situace
  • ekonomické aspekty nových technologií pro práci s daty

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
10.01.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě Liberec 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
14.03.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě N/A 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
16.05.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě Ústí nad Labem 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
04.07.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě Liberec 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
12.09.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě N/A 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*
07.11.2019 Analogový a digitální tachograf v dopravě Ústí nad Labem 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop