Aktuální povinnosti dopravců a řidičů v návaznosti na technické kontroly a sociální předpisy EU, pracovní režimy a digitální tachografy

policie

 

Seminář je určen pro

majitele dopravních firem, dispečery a řidiče.

 

Cíl semináře

Informace o stávajících a nových povinnostech ve vztahu k silničním technickým kontrolám a dodržování režimu řidičů. Předání zkušenosti ze správních řízeních v ČR. Jedná se zejména o kontrolu:

 • technického stavu vozidel,
 • dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.
 • Digitální tachografy aktuálně včetně chystaných změn v 2019.

Účastníci se seznámí s praktickými poznatky ze silničních kontrol a z kontrol u silničních dopravců.

 

Obsah semináře

Technické silniční kontroly vozidel aktuálně vč. novinek

 • Zákon č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb. a č. 13/1997 Sb., který je účinný od 1. října 2018!
 • Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti po novele č. 206/2018, jež platí od 1. října 2018!
 • Technické silniční kontroly podle vyhlášky o technických silničních kontrolách po novele č. 207/2018 Sb.
 • Nová vyhláška č. 208/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 • Nová vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.
 • Prevence dopravce a řidičů. Způsob a postupy u silniční kontroly. Sankce za porušení předpisů.

Sociální předpisy v silniční dopravě aktuálně! Chystané změny a návrhy v Evropském parlamentu v návaznosti na silniční balíček.

 • Doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku, v návaznosti na novou metodiku MDČR z roku 2018
 • Výklad evropských předpisů upravujících režim řidiče – nařízení (ES) č. 561/2006, (EHS) č. 3821/85 a (EU) č. 165/2014.
 • Výklad tuzemských předpisů upravujících pracovní dobu řidiče – nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení vlády č. 522/2006 Sb. a vyhláška č. 478/2000 Sb.
 • Předmět a způsob kontroly na silnici a u dopravce. Sankce za porušení předpisů.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
21.11.2018 Aktuální povinnosti dopravců a řidičů v návaznosti na technické kontroly a sociální předpisy EU, pracovní režimy a digitální tachografy Brno 2500 / 1800 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop