Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice (odborný seminář)

Zákoník práce ve vztahu k zaměstnancům dopravních firem, řidičům

Kurz je orientován na pracovníky v ekonomických a ekonomicko-administrativních pozicích dopravní firmy. Obsah vzdělávání bude zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky s ohledem na aktuální vývoj národní a evropské legislativy. Důraz bude kladen na specifickou aplikaci mzdové a personální agendy v dopravních a zasilatelských firmách.

Co se na kurzu dozvím?

  • pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – aplikace v dopravních firmách
  • pracovní doba a pracovní režimy řidičů, Dovolená (druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené)
  • překážky v práci (na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele) Pracovní úrazy a nemoci z povolání hlášení pracovních úrazů, náhrada škody,)
  • povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce, zaměstnávaní cizinců
  • odměňování zaměstnanců v mezinárodní dopravě ve vztahu k opatřením některých členských zemí k minimální mzdě
  • povinnosti zaměstnavatele k finančnímu úřadu
  • daň ze závislé činnosti
  • zdravotní pojištění (volba a změna zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného)
  • sociální pojištění (pojistné na sociálním zabezpečení, výpočet a odvod pojistného, dávky nemocenského pojištění)
  • důchodové pojištění (evidenční list důchodového pojištění)

 

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
01.03.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Kosmonosy - Mladá Boleslav 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
06.03.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Ústí nad Labem 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
31.05.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Liberec 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
06.09.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Mladá Boleslav 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
20.09.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Ústí nad Labem 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*
08.11.2018 Aktuality v mzdovém účetnictví a personalistice Liberec 3490 / 2883 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop